top of page

שלומית תמיר בן ארי שקולה הערב קישט את ארוע ההשקה

בתי גלית וחתני נתי מעיינים בספר השירה

נכדי טל מסייע במכירת הספרים

עם ראש עיריית הוד השרון

וצביה אשתי 

bottom of page